farsi – پارسی

فراخوان – کمپ بدون مرز 15-24 جولای 2016 مونستر – وست فالن
حق اقامت و مهاجرت دو روی یک سکه هستند، این حقوق هردودستمایه سیستم اقتصاد گرایی شده اند که همواره منافع شخصی را در اولیت ارزش های انسانی قرار داده و ابعاد آن نه تنها بر جنبه های اقتصادی بلکه بر الگوهای رفتاری انسان ها نیز تاثیرگذار بوده. عناوینی از جمله اعمال فشار، بازنگری در سبک زندگی و جدایی از مثال هایی از این سیستم می باشند. امروزه مفهوم تشکیلات رفاه اجتمایی درجنوب اروپا در حال شکست خوردن است و سیستمهای حاکم حفظ حقانیت، قدرت خود را در ایجاد تصور دشمن و برحق بودن خود به کمک دستگاه های امنیتی بر جامعه اعمال می کند و منجر به طرح مجدد تفکر های کلیشه ایه مچون تبعیض جنسیتی، نژادپرستی و نظارت بر حریم شخصی جهت کنترل بر جوامع شده است. 
پدیده های اجتمایی از جمله قیام ها، کمپین ها، جنبش ها و کمپ ها این مساله را به چالش کشیده اند. تمرکز این حرکت ها بر روابط اجتمایی است که منجر به بازگشت قدرت خلاقیت و حقانیت فردی به افراد می شود. در زمان کار های انحصاری و خویش فرمایی همکاری اجتمایی افراد را می توان در قالب تشکیل جنبش ها وکمپ های مدیریت شده توسط خود افراد و با تصمیم گیری به رضایت تمام افراد جامعه به ارمغان آورد.
بنابراین ما شاهد آماده سازی پرشور و هیجان اردوگاه های بدون مرزی در تیسوالونیکی هستیم، مناسبتی که باعث شده تا مردم از سرتاسر اروپا وفرای مرزهای اروپا به منظور توسعه استراتژی مشترکی علیه بی عدالتی و همچنین محلی برای یافتن سبک مناسبی جهت همزیستی در کنار هم جمع شوند.
با توجه به وضعیت کنونی در اروپا و جهان و با توجه به محدودیت های مالی، امکانات قانونی و زمانی تنها تعداد محدودی از مردم خارج ازیونان و یا تیسوالونیکی قادر به مشارکت در اردوگاه هستند. بنابراین ما می خواهیم یک اردوگاه بدون مرز در مونستر، شهری که به دوچرخه هایش شهرت دارد تشکیل دهیم، اینایده برای ایجاد فضایی برای بحث و تبادل نظر در مورد روابط، مفهوم و موقعیت فعلیزندگی است. امیدواریم انواع مشابه این فضاها در دیگر مناطق شمال اروپا نیز جهت کمکبه افرادی که از نظر زمانی، مالی یا محدودیت های مهاجرتی تشکیل شوند.
با الهام از و انرژی مدرسه وارتبورگ در ماه می 2015  ما مجدداً اقدام به برپایی خیمه های خود کرده ایم تا همکاری مجدد خود را به منظور توسعه استراتژی مشترکی علیه بی عدالتی و همچنین محلی برای یافتن سبک مناسبی جهت همزیستی در کنار هم شروع کنیم.
با احترام به اصل متن موثر چهارچوب کمپ های بدون مرز نه صفحه ای تدوین شده توسط فعالان کمپ تیسوالونیکی ما بر آنیم تا از تفکر حق اقامت درشرایط آرام و امن برای همگان دفاع کرده باشیم، هرچند هنوز قادر به ارائه دستورالعملی برای موفقیت نیستیم اما نیاز ضروری را صحبت کردن با یکدیگر می دانیم.
این کمپ به صورت خودسازماندهی، بدون وجود سلسله مراتب و بارضایت تمام طرفین برپا می شود. با توجه به احاطه جناح های سیاسی چپ گرا در مرزها ما همچنان مدافع آنیم تا در زمان اخلاف و فضاهای غیر دوستان از سیاست های مناسب استفاده شود. با این حال: تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، انسان گریزی، یا هرگونه رفتار توهین آمیز و تبعیض آمیز جایگاهی در این کمپ نخواهد داشت!
بیایید تا در جهت ایجاد روش های همبستگی اقدام کنیم و به جای آرزوی دنیایی بهتر و انتقاد از همدیگر به این روش ها پایبند باشیم و با آنها زندگی کنیم! اگر شما ایده هایی برای تشکیل کارگاه ها، مناسبت ها، کنسرت ها، مهمانی های خارق العاده دارید همین امروز اقدام به برنامه ریزی آنها کنید! اگر نه همین حالا کوله های خودتون رو جمع کنید و با دوستاتون مشتاق، ایده ها، اشتیاق و قلب برمهرتون با وسایل کمپینگ بیارید!
یالا – الان وقتشه
کمپ بدون مرز مونستر
ما از این حقیقت که کمپی در مونستر تنها اولین قدم در گردآوری مردم در چنین مراسمی هستیم آگاهیم، به همین سبب باعث خوشحالی ماست تا افراد در شهر های دیگر نیز با ابتکار عمل اقدام به برپایی کمپ های این چنینی کنند.